Socialmediamanagement.

Sociale-mediamarketing om leads en betrokkenheid te stimuleren. Socialmediamanagement heeft veel voordelen te bieden.
Social media & PR-strategie, bedrijfs- of (merk)beleidsdoelstellingen, campagnes en richtlijnen, socialmediacampagnes (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc).

 

socialmediabeheer

 

Wij helpen bedrijven om social media beter te gebruiken voor klantbetrokkenheid. socialmediabeheer uitbesteden is geen trend, een aantal bedrijven bieden dit reeds aan. Maar niet op de manier waarop Fatmama tewerk gaat.

Socialmediamanagement voor klantenwerving en -betrokkenheid.

 

We gebruiken analyzetools om belangrijke persona’s, groepen en engagementpunten te verkennen, en te vinden. Met als bedoeling socialmedia effectief te maken. Social media kunnen een effectief hulpmiddel zijn voor het voeden, uw expertise, merkbekendheid, verkoop en onder de aandact te komen van potentiële klanten.

socialmediamanagement

Uw sociale trends.

 • Het meten van de effectiviteit
 • Lead- en publieksactiviteiten volgen
 • Klantenbetrokkenheid meten
 • Beter inzichten
 • Evolutie volgen
 • Geplande sociale posten inplannen
 • Meten en rapporteren

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

 • Uw producten en / of diensten in de kijker zetten
 • U adviseren
 • Meer potentiële klanten aanreiken, m.a.w., meer omzet
 • Onderhoud van uw socialmediakanalen
 • Plannen van uw berichten in de toekomst
 • Beeldmateriaal aanreiken en gebruiken
 • Meer betrokkenheid bij uw onderneming verwezenlijken
 • Het aantal betrokkenen ‘boosten’
 • U tijd besparen, m.a.w., u kan tijd vrijmaken voor uw onderneming te runnen
 • Budget besparen door tijd vrij te maken voor andere zaken
 • Moderne en hedendaagse berichten opmaken
 • De juiste kanalen gebruiken
 • Gebruik van de huidige trends, ook wat beeldmateriaal betreft
 • Uw beeldmateriaal zo mogelijk optimaliseren
 • Nieuwe klanten aanspreken
 • Huidige klanten behouden d.m.v. hogere betrokkenheid
 • Evenementen zoals ‘open deur’, workshops, acties, vernieuwingen tijdig aankondigen
 • Enz.

Welke socialmediakanalen beheren wij?

 • Facebook bedrijfspagina (uw pagina)
 • Twitter (uw feed)
 • Instagram (uw feed)
 • Youtube (uw kanaal))
 • LinkedIn personal (uw pagina)
 • LinkedIn company (uw pagina)
 • Google My Business (uw profiel)
 • Pinterest (uw pagina & specifieke borden)

 

 

socialmediamanagement

Op welke manier gaan we tewerk met uw socialmediamanagement?

 • Wij bezorgen u een inhoudskalender, deze vult u in met belangrijke posts die u graag online wil.
 • U bezorgt ons beeldmateriaal wanneer u dit ter beschikking heeft, en dat hoeft helemaal geen professionele foto’s te zijn.
 • Daar waar de mogelijkheid zich voordoet vervangen wij beelden door materiaal dat meer aanspreekt.
 • U geeft ons teksten door, dat hoeven geen literaire werkstukken te zijn, socialmedia draait vooral om banden smeden.
 • U krijgt van ons een dropbox – link waar u al uw materiaal in kan droppen.
 • Niettegenstaande een stuk automatisatie werken we 100% manueel bij de opmaak van uw socialmediaberichten.

Feedback en rapportage van uw socialmediabeheer.

Fatmama bvba maakt uw berichten op en plant uw deze in. Zelfs als u of wij bijvoorbeeld op vakantie zijn zullen er nog steeds berichten verschijnen.

U ontvangt op regelmatige basis feedback en rapporten die de prestaties van uw socialmedia weergeven.

Fatmama werkt niet op maandbasis, dat heeft geen zin omdat je op maandbasis geen representatieve resultaten kan bereiken. Wij werken op basis van overeenkomsten van 6 of 12 maanden.

Geen snelle opdrachten bij Fatmama. Socialmediabeheer uitbesteden is meer dan 1 of 2 maanden actief zijn.

Socialmediamanagement geeft enkel resultaat wanneer men het over een langere periode spreidt. Vandaar onze beslissing niet mee te lopen met de massa en te opteren voor de enig mogelijke manier om tot resultaten te komen.

Nogmaals, we kunnen het niet genoeg herhalen, socialmediabeheer uitbesteden is een activiteit op langere termijn.

 

Rendement van Socialmediamanagement is geen ‘sprint’, het is een ‘marathon’, m.a.w., een volgehouden inspanning.

 

Uiteraard werken wij  voor alle sectoren m.u.v. politieke partijen en aanverwanten en bedrijven die onderdeel vormen van niet 100% legale activiteiten of van ‘twijfelachtige’ aard. Socialmediabeheer uitbesteden is voor Fatmama een ernstige activiteit die we niet gecompromiteerd willen zien door derden.

 

socialmediamanagement-socialmediabeheer

 

Socialmediabeheer uitbesteden is voor Fatmama meer dan wat berichten posten.

Berichten plaatsen op socialmedia is veel meer dan af en toe een post uploaden, socialmediabeheer is doordacht tewerk gaan. Wat ga ja posten?

In sommige situaties is het bijvoorbeeld ook erg belangrijk om de juiste hashtags te gebruiken. Dat kan je enkele op een iets langere termijn realiseren.

Je moet je vergewissen van de juiste termen die aanslaan en het juiste publiek bereiken. Beelden vormen een zeer belangrijk onderdeel, beelden trekken de aandacht veel sneller, beelden zal men sneller onthouden.

Onze hersenen regsitreren tot 60.000 x toe sneller een beeld dan tekst. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hieronder kan u enkele voorbeelden bekijken van berichten.

Het spreekt voor zich dat u ‘door deze berichten heen moet zien’, we kunnen voor elk bedrijf dezelfde kwaliteit aanbieden, maar alle mogelijke activiteiten uitbeelden is praktisch gezien niet mogelijk uiteraard.

Alle voorbeelden kunnen aangepast worden naar de juiste formaten voor elk individueel socialmediaplatform.

 

Nogmaals, beelden worden door de hersenen veel sneller verwerkt, sneller dan tekst en cijfers. Gebruik van sterke beelden geeft uw onderneming, service en product meer aandacht. Vergeet dus niet de juiste beelden te gebruiken! Een bijkomend, ZEER BELANGRIJK, voordeel is dat beelden veel langer blijven ‘hangen’ in het geheugen.

 

Hou ook rekeneing met de trends, beelden trekken aandacht en geven de kans om uw boodschap te verspreiden.

Willekeurig voorbeeld!

 


Willekeurig voorbeeld!